Privaatsusteave

gpdrTerveeluterve OÜ eeldab, et Te olete teadlikud oma isikuandmete töötlemisest, ühtlasi kinnitame, et Teie andmete töötlemiseks kehtestatud reeglite täitmisse suhtub Terveeluterve OÜ täie tõsidusega. Käesolev dokument kirjeldab ettevõtte praktikat, mis puudutab isikuandmete töötlemist alates andmete kogumisest, kasutamisest kuni kustutamiseni.

Andmete kogumine ja kasutamine

Terveeluterve OÜ isikuandmed on reeglina andmed, mis on vajalikud kliendi enda poolt valitud kaupade ostuks. Tavapäraselt on misel vajalikud ees- ja perenimi,  e-posti aadress, telefoninumber ja elukoha aadress.

Me ei müü ega jaga isikuandmeid kolmandate isikutega v.a. nendega, kellega neid tuleb jagada seaduse alusel või meie vahel sõlmitud teenuse lepingu täitmiseks.

Pakkumiste ja uudiskirjade saatmine

1. Saadame Teile parimaid pakkumisi ja uudiskirju ainult Teie nõusolekul eelnevalt kinnitatud e-posti aadressile. Teil on võimalus igal ajal oma nõusolek tagasi võtta, valides kirja all “ei soovi uudiskirja” lingi.

2. Kui Te olete andnud nõusoleku uudiskirjade ja reklaami saamiseks või osalete meie korraldatavatel või vahendatud loosimistel või muudes kampaaniates, võime küsida Teie nime ja kontaktandmeid. Seda infot kasutame Teile info saatmiseks meie ettevõtte pakutavate teenuste kohta.

3. Kui soovite sisestada tellimust meie internetikeskkonna vahendusel, vajame Teie kontaktandmeid nagu nimi, e-posti aadress, telefoni number ja kulleriga kauba kättetoimetamise puhul ka elukoha aadress. Seda infot vajatakse vaid selleks, et Teiega saada kontakti informatsiooni osas, mis puudutab Teie tellimust ja Teiega sõlmitud või sõlmitava lepingu täitmist.

4. Me jagame Teie isikuandmeid ettevõtetega, kes on seotud vahetu teenuse osutamisega Teile. Muudel juhtudel me ei jaga Teie isikuandmeid kellegagi.

Andmete säilitamine

1. Teie kohta kogutud andmeid, hoitakse ajavahemikul, mil kehtib seaduses sätestatud andmete säilitamise kohustus ja nõuete esitamise aegumistähtaeg, misjärel isikuandmed kustutatakse. Andmeid hoitakse ühes andmebaasis, millist administreerivad töötajad. Kolmandad osapooled ei oma ligipääsu andmetele.

2. Kaitsmaks Teie isikuandmeid, kasutame füüsilisi, tehnilisi ja administratiivseid kaitsemeetmeid. Meie internetivõrk on katistud tulemüüride ja sissetungimist avastava tarkvaraga. Teie isikuandmetele ligipääs on piiratud vaid nende töötajatega, kes vajavad sellist informatsiooni Teile kokkulepitud teenuse osutamiseks või muul seaduslikul alusel.