4. Soja mõju luude tervisele - toitumisteadlased teavitavad

May 26, 2010

Soja sojauba luud luu osteopooosEsimene kirjeldatud inimkatse tulemus, milles uuriti sojatoitude mõju luude tervisele ja luuhõrenemisele, viitas, et sojavalk võib olla mõjus selle kurnava haiguse riski vähendamisel (Potter et al., 1998). Leiti, et kuuekuine järjestikune 40 grammi sojavalgu (sisaldab 90 mg soja isoflavoone) igapäevane lisamine menopausijärgsete naiste menüüle, suurendas märkimisväärselt, nii luude mineraalide sisaldust, kui ka selja alaosa luude tihedust. Neid avastusi toetas hilisem uurimus, kus uuriti päevase 80 mg soja isoflavoonide koguse mõju luutihedusele (Alekel et al., 2000). See uurimus näitas samuti, et isoflavoonid vähendasid alumisest seljaosast luukaotust naistel, kes muidu oleksid pidanud kaotama 2-3% luu kogusest aastas. 2003. aastal avaldati kokkuvõtlik ülevaade kirjastatud uurimusest, mis kinnitas, et fütoöstrogeenide rikas dieet (seetõttu ka isoflavoone sisaldav) toob nähtavasti kasu luude tervisele (Setchell and Lydeking-Olsen, 2003).  Uurimused Jaapanist ja Hiinast näitavad, et suurimat kogust isoflavooniderikast sojatoitu tarbivatel menopausijärgsetel naistel on kõrgeim mineraalide tihedus selja alaosa luudes kui neil, kes soja vähe tarbivad (Somekawa et al., 2001; Mei et al., 2001). Palju värskem Hiina naiste uurimus, mis avaldati ajakirjas European Journal of Nutrition, kinnitas tugevat seost soja isoflavoonide ja menopausijärgsete normaalkaaluliste naiste luukaotuse vähenemise vahel (Ye et al., 2006). Selles uurimuses käsitleti pisteliselt 90. naist, vanuses 45-60 aastat, kes olid määratud ühte kolmest käsiteldavast grupist – kus kuue kuu vältel tarbiti 0 (platseebo), 84 ja 126 mg isoflavoone. Selgroo ja puusaluu mineraalide tihedust mõõdeti katse alguses ja siis kui see kuue kuu möödudes lõppes. See näitas, et soja isoflavoonide tarbimise suurenedes kahanes luumaterjali kaotus, kus soja isoflavoonid takistavad arvatavasti mineraalide leket luudest. Materjalid näitavad, et soja isoflavoonid on luude tervisele head. On oluline, nagu mõned uurijad vihjavad, et sojatoidud pakuvad alternatiivravi (HRT-le) osteopoosiriskiga naistele ja see võib pakkuda odavat, ravimitevaba ennetust antud kurnava olukorra puhul (Lydeking-Olsen et al., 2004).