Sojatooted kergendavad menopausiaegseid kuumahooge

Aug 1, 2012

Sojatooted kergendavad menopausiaegseid kuumahooge19 avaliku uuringu tulemused viitavad, et sojatoodetest võib abi olla menopausiaegsete kuumahoogude leevendamisel. Sojast on pikalt räägitud kui alternatiivist hormoonasendusteraapiale üleminekueas, iseäranis kõrgendatud rinnavähiriski puhul. Ühe uuringu juht, dr Melissa Melby Delaware’i Ülikooli meditsiinilise antropoloogia osakonnast räägib, et 12 nädala vältel vaadeldi enam kui 1200 naist 10 riigist võrdluses platseeboefektiga. Kõik naised kaebasid hormoonasendusteraapiaga seonduvaid vaevusi. Eesmärgiks oli välja selgitada sojas leiduvate isoflavoonide toime nimetatud vaevustele. Melby tõdeb, et kõrge isoflavoonisisaldusega ainete positiivne toime oli üle kahe korra kõrgem. Doktor soovitab kaht sojakogust päevas, mis lahti seletatuna tähendab kaht klaasi sojapiima või seitset untsi tofut. Mitmed  sama valdkonda uurinud teadlased rõhutavad, et veel on vaja välja selgitada, kas soja kasulik toime võib erinevatest rassidest naistele olla mingil viisil varieeruv. Allikas: The Journal of The North American Menopause Society