3. Soja ja menopausi sümptomid - toitumisteadlased teavitavad

May 25, 2010

Soja mõju menopausileJaapanis, kus sojatarbimine on kõrgem kui mistahes teises paigas üle maailma, on menopausi aegsete kuumahoogude esinemine palju harvem kui Läänes. Kuid ka Jaapanis endas on erinevusi. Kuus aastat väldanud üle 1000 Jaapani naise uurimine näitas, et neil, kes tarbisid sojatoite, oli kuumahooge üle poole vähem võrreldes nende naistega, kes tarbisid kõige vähem soja (Nagata, 2001). Samuti näitavad paljud uurimused, et söögile sojatoitude või sojavalgu isolaatide lisamine võb märgatavalt vähendada kuumahoogude sagedust või tõsidust ja ka teisi menopausi aegseid sümptomeid mõningatel naistel. 1995 aastal läbi viidud uurimuses toodi välja, et kuumahoogude esinemine vähenes 40% neil naistel, kes tarvitasid 12 nädala vältel 45 grammi sojajahu tooteid, võrreldes 25% vähenemisega neil naistel, kes tarvitasid nisujahu tooteid (Murkies et al., 1995). 1997. aastal leidis järjekordne uurimus, et kuumahood vähenesid 54% tofut, sojapiima ja misot tarvitavatel naistel, võrreldes 35% vähenemisega kontrollgrupis (Brzezinski et al., 1997). Kolmas uuring, mis viidi läbi 1998, näitas, et 76 grammise isoflavoonide sisaldusega 60 grammine kogus sojavalgu isolaadi lisandit vähendas märkimisvääselt  kuumahooge 45% ulatuses, võrreldes 35% vähenemisega kontrollgrupil (Albertazzi et al., 1998). Hiljuti, 2002, näitas Faure et al., et soja isoflavoonide ekstrakt vähendas, võrreldes kontrollgrupi 21% vähenemisega, kaheteistkümne nädalase tarbimise järel kuumahoogude esinemist 61% võrra (Faure et al., 2002). Ei ole üllatus, et mõned uurijad vihjasid, et sojavalk võib pakkuda menopausi sümptomite vähendamiseks alternatiivi hormoonide asendamise ravile (HRT). Konkreetsete isoflavoonide koguste turvalisus ei ole veel kindlaks määratud, seega on parem neid omandada terviklikest sojatoitudest, kui sojaisolaatidest.